2494
post-template-default,single,single-post,postid-2494,single-format-standard,select-theme-ver-9.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Restitutiecommissie: Internationaal symposium ‘Fair and just solutions?’

Waar? Vredespaleis, Den Haag
Gasten? 150 geïnteresseerden
Niet naar huis zonder? Meer kennis over nazi-roofkunst en te hebben genoten van het jubileumfeest
Logistiek, deelnemersregistratie, sprekers handling? Natuurlijk! B.E.N.G!

De vraag
De Nederlandse Restitutiecommissie vierde haar tiende verjaardag. De commissie bezit veel kennis over nazi-roofkunst en vond dit een mooie gelegenheid deze expertise te delen. Met betrokken partijen en geïnteresseerden, op zowel op (kunst)historisch als juridisch vlak. Een symposium was hiervoor het meest geschikt.

B.E.N.G! koppelde inhoud aan organisatie en het symposium met internationale allure was een feit. Centraal stond evaluatie van door de nazi’s geroofde kunst in en buiten de landen die een adviescommissie hebben geïnstalleerd. Met als uiteindelijk doel internationale samenwerking in het oplossen van eigendomskwesties.

Leuk om te weten
En nuttig: wat doet de Restitutiecommissie? De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog deelt en borgt kennis en adviseert over claims op nazi-roofkunst.
Niemand minder dan minister Bussemaker van Onderwijs Cultuur en Wetenschap opende het symposium. De commissie adviseert de minister bij restitutie van kunstwerken die eigendom zijn van de Nederlandse Staat. Oud-televisiepresentatrice Chazia Mourali was de energieke dagvoorzitter.